Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

   Urząd Miasta i Gminy Dolsk informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie urzędu (I piętro pok. nr 4).

Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty, tj.:

  1. oświadczenie dot. formy prawnej beneficjenta, wielkości przedsiębiorstwa oraz kategorii wg PKD (do pobrania poniżej);
  2. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, oznaczonego kodem od CN 2710 19 43 do 2710 19 48, od CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 lub CN 3826 00, za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.;
  3. w przypadku posiadania bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informację o posiadanej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

   W przypadku producentów rolnych, którzy przedłożyli ww. dokument w pierwszym terminie tj. lutym 2022 r., w drugim terminie (sierpień 2022 r.) nie dołączają już do wniosku tego zaświadczenia. Dokument ten składa się jednorazowo w danym roku tzn. przez osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego w danym roku.

   Uprzejmie prosimy wszystkich wnioskodawców o dopisywanie na wnioskach (ołówkiem) numeru kontaktowego.

   Osoby chcące otrzymać oryginały faktur VAT proszone są o dopisanie takiej informacji na wniosku (ołówkiem) – o możliwym terminie odbioru zostaną one poinformowane telefonicznie.

   W przypadku pytań i wątpliwości oraz w razie potrzeby potwierdzenia powierzchni użytków rolnych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 61 28 43 403.

Pliki do pobrania