Kotowo

Wieś położona 2 km na północ od Dolska, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 434. Dawna nazwa wsi Kothovo (XV w.) i Lozowo (XVIII w.). Miejscowość wzmiankowana w 1365 r. Była własnością szlachecką: Jana, Pawła i Piotra, którzy za 50 grzywien zostawili swe dobra biskupowi poznańskiemu. W 1564 r. Kotowo wymieniono w opisie dolskiego klucza dóbr biskupich.

Od XIX w. znajdował się tu folwark, obejmujący dwór klasycystyczny oraz zabudowania gospodarskie nie mające cech stylowych. Przy drodze do Pinki stoi kapliczka z końca XIX w. zwieńczona metalowym krzyżem.

Źródło tekstu:

Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto