Gajewo

Wieś położona 6 km na południowy wschód od Dolska przy drodze wojewódzkiej nr 437 z Dolska do Borku Wielkopolskiego. Obok miejscowości znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową do Mszczyczyna. Gajewo wchodzi w skład sołectwa Mszczyczyna.

W źródłach z 1475 r. Gajewo występuje jako Kanino, a w 1493 jako Gayewo.

Wieś od XV w. była folwarkiem wchodzącym w skład majątku w Mszczyczynie. W latach 1508-1542 właścicielem był Jan Grabowiecki – dziedzic Mszczyczyna, co sprawiło, że folwark stał się integralną częścią tamtej wsi. W 1542 r. Jan Grabowiecki darował połowę dóbr swojemu synowi – Sebastianowi Grabowieckiemu. W 1588 r. nastąpił podział Mszczyczyna i Gajewa między Sebastiana i Jana Grabowieckich a Jana Włostowskiego.

Obecnie na terenie Gajewa znajdują się pozostałości folwarku – dom rządcy i obora z drugiej połowy XIX w.

Przy drodze do Mszczyczyna rośnie 5 potężnych dębów szypułkowych o obwodach ok. 500 cm.

Źródło tekstu:

  • Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto