Letni plan zajęć na wakacje w bibliotece

Letni plan zajęć na wakacje w bibliotece - plakat