„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

   7 listopada 2023, w Poznań Congress Center, odbyła się uroczysta gala podsumowująca XXIV edycję Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

   W konkursie nagrodzono 94 projekty, w których znalazły się również inicjatywy podjęte przez instytucje z naszej gminy. W kategorii: Projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji nagrody otrzymali:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – „(Nie)zwykli mieszkańcy gminy Dolsk” - 9 000 zł
  • Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku – „Jak to w Dolsku na łyżwach śmigali” - 9 000 zł
  • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – Spisanie historii, druk i promocja książki pt. „Nowieczek dawniej i dziś" - 9 000 zł
  • Biblioteka Publiczna Miasta i gminy Dolsk – „Śladem Dolskiego Powstańca” – gry edukacyjne - 8 000 zł

   Konkurs skierowany jest do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest promowanie lokalnych działań proekologicznych, prokulturowych i historycznych.

„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”