Informacja o wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych przez gminę Dolsk w ramach konkursu „Rosnąca odporność”

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych otrzymanych przez gminę Dolsk w ramach konkursu „Rosnąca odporność”

   Ogłoszony w 2021 roku Konkurs „Rosnąca Odporność” miał na celu zmotywowanie gmin do zaangażowania się w promocję szczepień przeciw COVID-19. Celem Konkursu było utrwalenie i promocja samorządowych działań profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

   W okresie trwania konkursu gminy, które otrzymały wyróżnienie, odnotowały wzrost poziomu w pełni zaszczepionych osób – średnio o 26 % wyższy, niż w pozostałych gminach.

   Rozstrzygnięcie konkursu „Rosnąca Odporność” nastąpiło 10 listopada 2021 roku. Miejsca w Rankingu przyznawane były według wskaźnika wzrostu - im wyższy wskaźnik tym wyższe miejsce w Rankingu. 

   Gmina Dolsk odnotowała wskaźnik wzrostu na poziomie 9,089 i zajęła II miejsce wśród gmin powiatu śremskiego, uzyskując tym samym nagrodę w wysokości 500.000,00 zł, którą wykorzystano w całości w roku 2022, a środki przeznaczono odpowiednio na:

  1. dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 235 000,00 zł;
  2. dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z remontem sali widowiskowej w Dolsku w kwocie 250 000,00 zł;
  3. przyznanie dotacji dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Poradni Ginekologicznej w kwocie 15.000,00 zł.

   Nagrody w Konkursie finansowane były ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.