Rosnąca Odporność

Rosnąca Odporność

   Gmina Dolsk w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” pozyskała środki w wysokości 500 000,00 zł. Pozyskana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

  1. „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na kwotę 274 497,23 zł, umowa została zawarta w dniu 16 sierpnia 2022 r. 
  2. „Remont sali widowiskowej w Dolsku” na kwotę 245 659,55 zł, umowa została zawarta w dniu 13 września 2022 r.

   Zadania zostaną zakończone w roku 2022.