Zmiany w zakresie miejsca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Zmiany w zakresie miejsca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

   Od początku 2023 roku nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Gminy Dolsk, na terenie gminy Dolsk, będą świadczone w każdy czwartek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny i miejsce pełnienia dyżurów pozostają bez zmian, tj. od godz. 11.00 do 15.00 – pokój na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.

   Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku do piątku, odpowiednio w następujących godzinach:

  1. poniedziałek - od godz. 14.00 do godz. 18.00,
  2. wtorek - od godz. 11.00 do godz. 15.00,
  3. środa - od godz. 14.00 do godz. 18.00,
  4. czwartek - od godz. 11.00 do godz. 15.00,
  5. piątek - od godz. 13.00 do godz. 17.00

nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Śremie, ul. Mickiewicza 17 – budynek w podwórzu, I piętro pok. nr 6.