Nowe lokale wyborcze na terenie Gminy Dolsk

Nowe lokale wyborcze na terenie Gminy Dolsk

   Komisarz Wyborczy w Koninie II postanowieniem Nr 126/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. dokonał zmian w podziale gminy Dolsk na stałe obwody głosowania, w wyniku których utworzone zostały trzy nowe stałe obwody głosowania. 

   W nawiązaniu do powyższego informujemy, że 15 października 2023 r. mieszkańcy Lubiatowa, Kotowa i Trąbinka swoje głosy w wyborach będą mogli oddać w lokalu wyborczym utworzonym w świetlicy w Lubiatowie, mieszkańcy Masłowa i Rusocina głosować będą w lokalu w Szkole Podstawowej im. Jan Brzechwy w Masłowie natomiast mieszkańcy Księginek, Pokrzywnicy, Mszczyczyna i Gajewa zagłosują w lokalu wyborczym w świetlicy w Księginkach

   Lista wszystkich obwodów, ich granic wraz z adresami siedzib komisji wyborczych znajduje się w załączniku poniżej, a także w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Dolsk.

Pliki do pobrania