Rowerem do... DĄBROWY

   Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie serdecznie zapraszają rowerzystów do udziału w imprezie zamykającej rowerowy sezon turystyczny w regionie śremskim „Rowerem do... DĄBROWY”.

Rowerem do... DĄBROWY - plakat