Aktualności

Informacja o wyrobach zawierających azbest
Informacja o wyrobach zawierających azbest
09 stycznia 2023

Przypominamy właścicielom nieruchomości, zarządcom i ich użytkownikom o obowiązku aktualizacji danych dotyczących wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki...

Wsparcie dla Ukrainy
Wsparcie dla Ukrainy
28 lutego 2022

Szanowni Państwo, Sytuacja za wschodnią granicą Polski jest niezwykle trudna. Bezprawne działania Rosji - sprzeczne z prawem międzynarodowym - zaburzają pokój nie tylko...

Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie
Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie
31 marca 2023

W dniu 27 marca 2023 roku nastąpiło podpisanie końcowego protokołu odbioru drogi w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie”. Przedsiębiorstwo...

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie - prace budowlane
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie - prace budowlane
31 marca 2023

W styczniu 2023 roku ruszyły pierwsze prace budowlane przy budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie polegające na rozbudowie placówki edukacyjnej m....

Uroczystość nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie
Uroczystość nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie
23 września 2022

22 września 2022 roku Pani Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska, spotkała się z Jubilatami, świętującymi w tym roku 50. i 60. rocznicę pożycia małżeńskiego....

Film edukacyjny „Bezpieczeństwo nad wodą”
Film edukacyjny „Bezpieczeństwo nad wodą”
30 maja 2022

Ogólnopolska akcja profilaktyczno-edukacyjna „Edukujesz-Ratujesz”...