Aktualności

Konkurs fotograficzny „Łąka kwietna”
Konkurs fotograficzny „Łąka kwietna”
25 kwietnia 2022

Z okazji Światowego Dnia Ziemi - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk ogłasza konkurs fotograficzny pt. „Łąka kwietna”. Szczegóły konkursu i dokumenty:...

„Kwartalnik Gminy Dolsk” Nr 17 / kwiecień 2023 r.
„Kwartalnik Gminy Dolsk” Nr 17 / kwiecień 2023 r.
07 kwietnia 2023

Drodzy Czytelnicy, zakończyliśmy sezon zimowych atrakcji. Choć momentami brakowało białego puchu, to organizatorzy zajęć potrafili znaleźć kreatywne rozwiązania, by urozmaicić ferie zimowe....

Informacja
Informacja
18 listopada 2022

Szanowni Mieszkańcy, w związku z rosnącymi kosztami nośników energii, w tym wprowadzonymi regulacjami prawnymi nakładającymi na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek zmniejszenia zużycia energii...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
24 listopada 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Dolsk w 2023 roku w obszarze pomocy społecznej poprzez zapewnienie usług...

Raport o stanie gminy Dolsk za rok 2021
Raport o stanie gminy Dolsk za rok 2021
30 maja 2022

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz co roku, do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić Radzie Miasta i Gminy Dolsk...